Navigace

Obsah

Stránka

sokl na jihu

sokl na jihu

chodba v I.NP

chodba v I.NP

sporáky v kuchyňském provozu

sporáky v kuchyňském provozu

sprcha pod kuchyní

sprcha pod kuchyní

soc.zařízení ve sklepě - řasy na vlhkém zdivu

soc.zařízení ve sklepě - řasy na vlhkém zdivu

lepenková krytina jídelny

lepenková krytina jídelny

úžlabí střechy kolárny a kotelny (později při stavbě spadla)

úžlabí střechy kolárny a kotelny (později při stavbě spadla)

střecha WC chlapců a kotelny

střecha WC chlapců a kotelny

krov 110 let staré střechy

krov 110 let staré střechy

přístřešek nad vchodem do šaten

přístřešek nad vchodem do šaten

světlík na střeše

světlík na střeše

šatny

šatny


Stránka