Navigace

Obsah

PODMÍNKY PRONÁJMU SPOLEČENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. Předmětem pronájmu jsou společenské místnosti s příslušenstvím ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 294 Velké Albrechtice v prostoru hřiště SK Velké Albrechtice (dále jen SZ). Vstup je samostatným vchodem, příjezd po komunikaci kolem transformátoru. Parkování max. 4 vozidel je možné na parkovišti před vstupní brankou. Při větším množství vozidel je nutno parkovat na parkovišti před budovou obecního úřadu.
 2. Důrazně se zakazuje:

Za porušení zákazů dle čl. 2 a) až c) hrozí nájemci pokuta 1000,- Kč!

 1. Nájemné:
 1. Za spotřebovanou elektrickou energii, plyn a vodu se platí úhrada dle skutečné spotřeby zjištěné odečtem stavů z měřidel při předání a převzetí. Sazby za měrné jednotky jsou účtovány podle aktuálních sazeb dodavatelů energií a vody.
 2. Úhrady za poškozené nebo ztracené věci se platí v cenách pořízení nových věcí stejného druhu.
 3. Za opravy nájemcem poškozených zařízení budovy, stěn, nátěrů, elektrických zařízení zaplatí nájemce skutečnou cenu opravy podle fakturace odborným servisem. Po dohodě s OÚ Velké Albrechtice může sám zajistit opravu škody u odborného servisu na své náklady, popř. pořídit na své náklady novou věc stejné užitné hodnoty a vzhledu.
 4. Za vyprání prádla se platí dle aktuálního ceníku prádelny, která nám tuto službu zajišťuje.
 5. Při předání prostor SZ zpět pronajímateli provede nájemce umytí použitého kuchyňského nádobí a náčiní, hrubý úklid podlah v rozsahu zametení smetí a setření rozlitých tekutin, úklid WC, úklid ploch kolem budovy znečištěných účastníky akce, zejména od kelímků, odpadků a nedopalků cigaret. Židle položí na stoly, obsah odpadkových košů vynese nájemce do kontejneru u budovy SZ. Úklid sněhu v zimním období po předání SZ si provádí nájemce vlastními silami. Všude je zakázáno používat k tomuto účelu sůl!
 6. Obecní úřad Velké Albrechtice je oprávněn vybrat předem zálohu na nájemné a úhrady za energie v přiměřené výši.
 7. Obecní úřad si vyhrazuje právo provádět kontrolu dodržování podmínek pronájmu v průběhu akcí.
 8. Kapacita společenského zařízení je max. 130 osob.

REZERVACE

Kliknutím na tlačítko REZERVACE souhlasím s provoznim řádem.