Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní verze

mobilní verze www

Region Poodří

MAS Regionu Poodří

Navigace

Obsah

Obec v rámci provedené komplexní pozemkové úpravy po dostavbě dálnic D1 dostala do majetku pozemky, určené k realizaci plánu společných zařízení. Dvě z těchto společných zařízení jsou poldr na drobném vodním toku DVT 121 ve správě Povodí Odry s.p. a prvek ÚSES, navazující na tento poldr. Oba projekty mají omezit rizika povodní při přívalových srážkách, snížit půdní erozi a zlepšit vzhled krajiny. Současně byla v rozsahu zápalvy a pod hrází provedena stavební úprava koryta drobného vodního toku č.121, který slouží k odvodnění okolních cca 85 ha polních pozemků.

Poldr a úpravy DVT č.121

Projektantem stavby byla projekční kancelář Ing. Lubomír Novák - Avona v Novém Jičíně, stavebním dodavatelem vodního díla byla společnost Lesostavby Frýdek - Místek, a.s. Stavba byla provedena v letech 2014 - 2015. 

Cíl realizovat suchý poldr s kapacitou nadržení vody 21700 mse podařilo naplnit a už během stavby se projevila jeho potřebnost a účelnost. Stačilo dvacet minut silného deště a nedokončená hráz už musela zadržet přívaly bahnité vody. Nicméně podstaně lepším řešením by bylo omezit nesmyslné dotace zemědělcům na pěstování cukrovky, řepky a kukuřice, která stejně skončí v bioplynových stanicích a raději podporovat trvalé zatravnění erozních svahů. Zemědělci totiž ve snaze získat co největší plochu pomalu přiorávají do cizího a časem se úplně zruší přirozená mez, tvořící hráz pro dešťové vody na břehu DVT a voda už pak dokončí dílo zkázy. Současný stav je lepší alespoň v tom, že bahno se usadí v poldru, odkud se dá vyvézt, a nezaplavuje kanalizace, komunikace a rodinné domky.

Projekt poldru byl dotován z prostředků OPŽP, prioritní oblast 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), částkou 3.180.087,40 Kč a ze SFŽP částkou 187.087,40 Kč. Celkové způsobilé výdaje byly 3.741.748,- Kč.

logo

Realizace prvků ÚSES

Původní záměr zobrazuje tento obrázek:

záměrPlocha k realizaci ÚSESu měla k pěti hektarům, avšak v projektu jsme ji museli zmenšit, zejména kvůli existenci plynovodu, také vodní tok v ploše nemohl zůstat. Vznikly tak oplocenky s celkovou výměrou 4,44 ha, plynule v terénu navazující na plochu zátopy poldru.

Vysazeno bylo téměř 15 tisíc listnatých dřevin a keřů na původně zemědělské půdě. Bylo třeba ji obdělat, zbavit chemicky plevelů a výdrolů řepky, osít travinami a teprve potom sázet. Tato půda však byla těžkou technikou tak ubitá, že zarazit do ní kůl oplocení bylo velmi nesnadné. V jednom místě, kde roky předtím byla skládka umělých hnojiv, na tomto místě nerostlo nic, než dvoumetrové kopřivy a dřeviny se zde nechtěly uchytit. Ke všemu nás v roce výsadby postihlo velké sucho a ani opakované zálivky automobilovými cisternami nezachránily některé části před uschnutím. Likvidaci sazenic pomohli také přemonožení hlodavci.

Po dosazení suchých dřevin jsme pro další rok ponechali růst trávu, která omezila vypařování vody. Dnes je již v ploše vidět krásné stromečky a keře, myslivci zde vysadili uměle odchované bažanty a koroptve. Občas se sem dostane i škůdce - srnec, který vytlouká kůru svými parůžky. To v případě, že někdo otevře vrata oplocenky...

Projekt výsadeb zpracovala Ing. Iva Škrovová - Caprea.

Realizaci výsadeb provedla společnost Dvořák - lesy, sady, zahrady s.r.o. z Ostravy - Petřkovic. Ta zajišťovala také údržbu porostů obšlapáním trávy v prvních dvou letech po výsadbě.

Udržování porostů provádí obec svými prostředky a zaměstnanci, většinou dělníky najatými na veřejně prospěšné práce.

Výsadba tohoto prvku ÚSES byla pořízena za 1.652.865,- Kč vč. DPH, dotována byla ze 100 % z prostředků OPŽP a SFŽP.