Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Velké Albrechtice

Obec Velké Albrechtice - právní předpisy - SPP (gov.cz)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Velké Albrechtice

Obecně závazná vyhláška obce Velké Albrechtice č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Velké Albrechtice č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o regulaci hlučných činností 

 

 

 

1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/98 o vytvoření a použití účelového fondu obce k poskytování úvěrů vlastníkům obytných domů a bytů na opravy a modernizace domů a bytů a obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/98, o vytvoření a použití účelového fondu obce k poskytování úvěrů vlastníkům domů a bytů na opravy a modernizace domů a bytů.á (308.14 kB)

2/2015 Obecně závazná vyhláška 2/2015,kterou se zrušuje OZV č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

3/2005 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se zrušuje OZV č. 2/1996 o pořádání akcí v místnostech obecního úřadu Velké Albrechtice 

2/2005 Obecně závazná vyhláška 2/2005, kterou se zrušuje OZV č. 3/2004 pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (Domovní řád).

4/2004 Obecně závazná vyhláška 4/2004, kterou se zrušuje OZV obce Velké Albrechtice č.2/99 o příspěvku rodičů dítěte na úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině a mateřské škole