Navigace

Obsah

Stránka

Informace ČT - DVB-T2

Informace ČT - DVB-T2přechod na DVB-T2 dne 27.8.2020 vysílače v Moravskoslezském kraji.

21. 7. 2020 Zobrazit více

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.
Toto anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a
potenciálu území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s. Výstupy ze šetření budou
použity při tvorbě nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) pro programové období 2021 - 2027.
Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.
Podmínky vyplnění: občan starší 15 let trvalým pobytem v území působnosti MAS
Regionu Poodří, nebo osoba podnikající se sídlem v území působnosti MAS Regionu
Poodří.
Anketu lze také vyplnit elektronicky. Odkaz naleznete na webových stránkách:
https://www.mas.regionpoodri.cz/anketa

3. 6. 2020 Zobrazit více

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

1. 6. 2020 Zobrazit více

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU JE AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI 2020 ZRUŠENA!

14. 5. 2020

Otevření tělocvičny SOKOLOVNA od 11.5.2020

Šatny a sprchy A POSILOVNA zůstávají UZAVŘENY !!

Otevření tělocvičny SOKOLOVNA od 11.5.2020

Při provozu musíme zajistit následující podmínky stanovené Vládou ČR

Šatny a sprchy A POSILOVNA zůstávají UZAVŘENY !!

Na místě jsme pro vás připravili dezinfekci.

Pokud chcete přijít sportovat, ať již sportovní kluby nebo jednotlivci, je nutné se nahlásit předem správci tělocvičny – tel. 736 256 384. Děkujeme.

Od 11.5. platí podmínky pro provoz tělocvičny následovně:

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 


7. 5. 2020 Zobrazit méně

Otevření základní školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřená naše základní škola, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

7. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření provozu mateřské školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřen provoz naší mateřské školy.

7. 5. 2020 Zobrazit více

INFORMACE O OBJÍZDNÝCH TRASÁCH ÚPLNÉ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI – MOST U LUCCO, a.s.

Úplná uzavírka a objížďka bude realizována v časovém období od 28.4.2020 do 31.12.2020.

28. 4. 2020 Zobrazit více

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICESVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

17. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka