Navigace

Obsah

Stránka

Informace ČT - DVB-T2

Informace ČT - DVB-T2přechod na DVB-T2 dne 27.8.2020 vysílače v Moravskoslezském kraji.

21. 7. 2020 Zobrazit více

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.
Toto anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a
potenciálu území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s. Výstupy ze šetření budou
použity při tvorbě nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) pro programové období 2021 - 2027.
Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.
Podmínky vyplnění: občan starší 15 let trvalým pobytem v území působnosti MAS
Regionu Poodří, nebo osoba podnikající se sídlem v území působnosti MAS Regionu
Poodří.
Anketu lze také vyplnit elektronicky. Odkaz naleznete na webových stránkách:
https://www.mas.regionpoodri.cz/anketa

3. 6. 2020 Zobrazit více

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

1. 6. 2020 Zobrazit více

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU JE AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI 2020 ZRUŠENA!

14. 5. 2020

Otevření tělocvičny SOKOLOVNA od 11.5.2020

Šatny a sprchy A POSILOVNA zůstávají UZAVŘENY !!

7. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření základní školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřená naše základní škola, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Otevření základní školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřená naše základní škola, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (domácí vzdělávání).
 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy do 18. května 2020 (zájem zúčastnit se vyučování, stravování a odpolední „školní družiny“).

 • Při prvním vstupu do školy žák předkládá čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole povolená.
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám od 7:40 h do 8:00 h v roušce, popř. s jinou ochranou nosu a úst. Je nutné před školou dodržovat odstupy 2 metrů.
 • Žáci si neprodleně po příchodu umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekutým mýdlem a pak musí použít dezinfekci na ruce. Dezinfekce rukou bude probíhat několikrát denně, hlavně před obědem.
 • Po budově školy se žáci pohybují v rouškách, roušku mohou sundat pouze v lavicích a na oběd. Každý žák musí mít sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vyučování:

 • pro 1. a 2. ročník bude probíhat od 8 h do 11 h (Čj, Aj, Mat, Prv),
 • pro 3. a 4. ročník bude probíhat od 8 h do 11:45 h (Čj, Aj, Mat, Vl, Př).

Rozvrh vyučovacích hodin bude ještě upřesněn.

Stravování:

 • Dopolední svačinka bude probíhat ve třídách, žáci si přinesou vlastní pití a svačinku.
 • Žáci 1. a 2. ročníku budou obědvat od 11 hodin a žáci 3. a 4. ročníku od 11:45 hodin.

Školní družina:

 • Ranní družina nebude.
 • Po obědě se mohu žáci zúčastnit zájmového vzdělávání.
 • Úplata za školní družinu se nehradí.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud bude žák v průběhu dne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude izolován a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si co nejrychleji vyzvednul své dítě. O podezření nákazy bude informována hygienická stanice. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Čestné prohlášení ke stažení


7. 5. 2020 Zobrazit méně

Otevření provozu mateřské školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřen provoz naší mateřské školy.

7. 5. 2020 Zobrazit více

INFORMACE O OBJÍZDNÝCH TRASÁCH ÚPLNÉ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI – MOST U LUCCO, a.s.

Úplná uzavírka a objížďka bude realizována v časovém období od 28.4.2020 do 31.12.2020.

28. 4. 2020 Zobrazit více

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICESVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

17. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka