Navigace

Obsah

Stránka

Informace ČT - DVB-T2

Informace ČT - DVB-T2přechod na DVB-T2 dne 27.8.2020 vysílače v Moravskoslezském kraji.

21. 7. 2020 Zobrazit více

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.
Toto anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a
potenciálu území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s. Výstupy ze šetření budou
použity při tvorbě nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) pro programové období 2021 - 2027.
Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.
Podmínky vyplnění: občan starší 15 let trvalým pobytem v území působnosti MAS
Regionu Poodří, nebo osoba podnikající se sídlem v území působnosti MAS Regionu
Poodří.
Anketu lze také vyplnit elektronicky. Odkaz naleznete na webových stránkách:
https://www.mas.regionpoodri.cz/anketa

3. 6. 2020 Zobrazit více

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020PROVOZ SOKOLOVNY OD 1.6.2020

1. 6. 2020 Zobrazit více

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !

ZRUŠENÍ AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI !Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU JE AKCE BĚH VELKÝMI ALBRECHTICEMI 2020 ZRUŠENA!

14. 5. 2020

Otevření tělocvičny SOKOLOVNA od 11.5.2020

Šatny a sprchy A POSILOVNA zůstávají UZAVŘENY !!

7. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření základní školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřená naše základní škola, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

7. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření provozu mateřské školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřen provoz naší mateřské školy.

Otevření provozu mateřské školy od 25. května 2020

Od 25. května 2020 bude za určitých podmínek otevřen provoz naší mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby do 18. května 2020 nahlásili zájem o docházku svého dítěte do mateřské školy na emailovou adresu: skolka@velkealbrechtice.cz

  • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.
  • Při vstupu i při odchodu z MŠ musí mít dítě a jeho doprovod roušku, popř. jinou ochranu nosu a úst. Doprovázející osoba dítěte se pohybuje po dezinfekci rukou v prostorách MŠ vždy v roušce. Dítě si roušku odkládá v šatně do své skříňky a do sáčku. Je nutné před školou dodržovat odstupy 2 metrů a neshromažďovat se v šatně.
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si dítě ve třídě umyje ruce pod tekoucí vodou a tekutým mýdlem a utírá se do papírových ručníků.
  • Pobyt dětí v MŠ včetně stravování proběhne v běžné podobě za určitých hygienických podmínek.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do mateřské školy vstoupit.
  • Pokud bude dítě v průběhu dne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude izolován a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si co nejrychleji vyzvedl své dítě. O podezření nákazy bude informována hygienická stanice. Ostatní děti, pokud to bude možné, budou přemístěny do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

čestné prohlášení ke stažení


7. 5. 2020 Zobrazit méně

INFORMACE O OBJÍZDNÝCH TRASÁCH ÚPLNÉ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI – MOST U LUCCO, a.s.

Úplná uzavírka a objížďka bude realizována v časovém období od 28.4.2020 do 31.12.2020.

28. 4. 2020 Zobrazit více

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

SVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICESVOZ ODPADU V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE

17. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka