Navigace

Obsah

Klub Zdravíčko Velké Albrechtice

V podstatě se jedná o organizaci, která byla založena v naší obci už v roce 1953 jako skupina Československého červeného kříže. Po létech změn a náročných organizačních nárocích ze strany ČČK se současné vedení v naší obci se souhlasem všech členů na výroční členské schůzi konané dne 23. 1. 2016 rozhodlo o změnu statutu a také názvu. Ten byl přijat 15.2.2016.

Zdravíčko si klade za cíl:

- aktivně využívat volný čas, a to jak pro dospělé, tak i pro děti

- pořádat zájezdy za poznáním, zajímavostí a krás naší republiky

- rozšiřovat obzor v oblasti kultury – zájezdy do divadel

- informovat o zdravém životním stylu prostřednictvím besed s odborníky

- pomáhat potřebným – sbírkami pro Diakonii Broumov a jiné

 

Klub má v roce 2023  69 členů.

Členem se může stát každý, kdo dovrší 18-ti let.

Předsedkyně: Marie Kozelská

Členky výboru:

Blanka Drastichová, Pavla Kleinová, Ludmila Sprostáková,

Anna Pohludková, Anna Horáková, Dana Dolínková,

Libuše Dulanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fota ze zájezdu do Vizovic, jistě poznáte, že se jedná o hasičské muzeum a zájem mají nejen naši hasiči...)1Halloween 2023Vycházka za zvířátkyVycházka za zvířátky1