Navigace

Obsah

banner ROP    Revitalizace centra obce je projekt zahrnující rekonstrukce veřejných prostranství a místních komunikací a výstavbu nových komunikací a chodníků v úseku od odbočení ke kostelu u domu č.p.153 po lávku k MŠ na „Malé straně“, včetně ploch u bytovek a prostor od základní školy po uličku za MŠ na druhém břehu Bílovky, ulice „Kovářská“ a obě uličky směrem k zástavbě za MŠ. Připravuje se zde také výstavba kanalizací, úprava veřejné zeleně, parkovací plochy a celkové zvýšení bezpečnosti dopravy na místních komunikacích. Rozsah je dán plochami v majetku obce. Jde o tzv.širší centrum obce, ve kterém žije asi třetina obavytel obce.

   Projekční přípravu provedla firma PROJEKT 2010 z Ostravy - Vítkovic pod vedením Ing.Vlastimila Šmiřáka.

    Dílčí část projektu Revitalizace centra obce, Větev B vč.odvodnění a parkových úprav, zahrnuje plochy kolem bytových domů. Na tuto akci jsme získali dotaci z ROP Moravskoslezsko a můžeme ji realizovat.

    Možná jste si sami všimli co již bylo provedeno, než nás zasypal sníh. Jsou provedeny dešťové kanalizace, asfaltové povrchy komunikace, kromě napojení na stávající komunikaci Malá strana, vydlážděná parkoviště a nové veřejné osvětlení. Na jarní měsíce nám zbývá provedení dvou křižovatek s vyvýšeným povrchem k napojení na Malou stranu, terénní úpravy, vysazení zeleně  a umístění mobiliáře dětského hřiště a pravděpodobně doplníme jeden světelný bod u vjezdu mezi bytovky. Do konce listopadu zde bylo prostavěno 4,1 mil.Kč. Na případnou námitku proč se nezačalo dříve odpovím: stavbu jsme nemohli zahájit dříve, protože nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tím nebylo jisté její financování. Zdržel se proto i výběr zhotovitele. 

    V průběhu stavby Revitalizace centra obce se však děly i takové věci:

   Někteří obyvatelé bytovek podali na OÚ petici, ve které bylo zastupitelstvo a obecní úřad napadeni. Údajně byly porušeny zákony, nebyly provedeny povinné procesní postupy podle stavebního zákona a podobně. Nebudu zde popisovat co všechno bylo provedeno, kdy občané poprvé měli možnost dozvědět se o připravované akci, kdy co bylo vyvěšeno, co všechno se muselo projednat. To si každý i dnes může zjistit. Stěžovatelům jsem doporučil podat příslušné žaloby. Co mne ale zaráží je skutečnost, že onu petici podepsali i dva bývalí členové zastupitelstva, které o této stavbě rozhodovalo. A o co stěžovatelům šlo? Údajně jsme jim - kromě porušení všeho možného - snížili počet parkovacích míst u bytovek. Jen naznačím - původně parkovali kde se dalo, na trávě, někteří přímo před vchodem do svých domů, kde omezovali vstup do domu ostatním. Nově budou mít možnost se svými osobními auty parkovat na dlážděných, odvodněných a osvětlených parkovištích, kde počet stání je vyšší, než předepisují příslušné normy pro daný počet bytů. Jen ta stání nebudou 3 metry od vchodu, oni budou muset zajít dál.  

    Koncem května 2011 jsme veřejnosti slavnostně předali do užívání dokončenou první část projektu Revitalizace centra obce Velké Albrechtice v rozsahu ploch kolem pošty a bytových domů. Předání se zúčastnili zástupci zhotovitele, firmy Strabag a.s., Ing.Martin Ambrůz ze společnosti Innova Int. s.r.o., který vypracoval úspěšnou žádost o dotaci a představitelé obce. Chtěl bych i touto cestou vyjádřit poděkování Ing.Ambrůzovi za spolupráci, která ještě na této akci bude pokračovat po dobu udržitelnosti projektu (5 let) a hlavně zaměstnancům zhotovitele Strabag a.s., zejména stavbyvedoucím panu Jaromíru Mičulkovi, za dobře odvedenou práci a vstřícný přístup po celou dobu stavby. Na mně a obecním úřadu teď je doložit poskytovateli dotace potřebné doklady a obhájit tak slíbenou dotaci z fondů EU.

    Pozvaných bylo mnohem více, ale asi měli jiné starosti. Z řad občanů naší obce, kterých se tato stavba bezprostředně dotýká, byla účast velmi malá. Bylo vidět pohyb záclon v oknech přilehlých bytovek, hloučky posedávaly za křovím. Na můj dotaz „proč nejdete k nám“ mi jedna obyvatelka bytovky odpověděla „nás už se to netýká“. Týká, vždy týkalo, a velmi. Nezájem lidí o dění v obci, a to nejen o slavnostní předání dokončených akcí, ale hlavně nezájem o to co se chystá, je příčinou všech nedorozumění a zbytečných útoků. 

V průběhu stavby Revitalizace se projevili nenechavci i zde. Nejenže někdo „přemístil“  staré pletivo nebo sloupky demolovaného oplocení, ale byl přistižen i občan, který je poživatelem invalidního důchodu a normálně se pohybuje o francouzské holi, jak přičinlivě nakládá dlaždice do svého osobního auta a někam je odváží.  Došlo i ke krádežím majetku zhotovitele stavby Strabag, a.s. Koncem roku někdo „čórnul“ elektrický kabel, kterým měli připojenou stavební buňku, potom dělníkům někdo ukradl peníze a nakonec jiný potřebný odcizil stavební rozvaděč včetně kabelu, se škodou asi 30 tis.Kč. Udělal to sice odborně, přívodní kabel pod napětím odborně odpojil a volné konce dokonce zaizoloval, ale pořád to byl jen sprostý zloděj.

Vážení, nevrhlo to zrovna nejlepší světlo na naši obec. A jestli se někdo poznal, je mi ho líto.