Navigace

Obsah

Stránka

chodník před hl.vchodem

chodník před hl.vchodem

zde stála kotelna a sklad

zde stála kotelna a sklad

chodník na západní straně

chodník na západní straně

podesta u WC chlapců, luxfery zde byly nahrazeny oknem

podesta u WC chlapců, luxfery zde byly nahrazeny oknem

plynové kotle

plynové kotle

pohled severní

pohled severní

pohled západní

pohled západní

pohled jižní

pohled jižní

rekonstruované schodiště

rekonstruované schodiště

podesta na schodišti do III.NP

podesta na schodišti do III.NP

schody před hl.vchodem

schody před hl.vchodem

sklad v místě původního schodiště na půdu

sklad v místě původního schodiště na půdu


Stránka