Navigace

Obsah

Přístavba a bytová nástavba tohoto objektu byla postavena za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, částkou 4,4 mil.Kč.

logoVybudováno bylo osm bytů, v tom 1 upravitelný byt pro imobilní osobu velikosti 1+KK o výměře 30 m2, dva byty 1+K o výměře 34 m2, tři byty 2+K o výměře 44 m2 a dva byty 3+K o výměře 55 m2. Obytná plocha celkem je 343,66 m2.

Současně byla provedena rekonstrukce prostor mateřské školy, výměna výplní otvorů a zateplení budovy. Celkové náklady stavby vč. projektu byly 9.559.255,20 Kč, z vlastních prostředků obce bylo uhrazeno 5.159.255,20 Kč. Cena nezahrnuje náklady na úpravy parkoviště před budovou a úroky z čerpaného úvěru.

Byty byly v roce 2004 přiděleny v souladu s podmínkami Programu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury uchazečům o byt z obecního pořadníku na přidělení bytu, kteří splňovali v době rozhodování podmínky Programu.