Navigace

Obsah

Památky

kostel

kostel

Kostel sv. Jana Křtitele - ve věži jsou umístěny dva zvony - památka zapsaná ve státním seznamu

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kostel sv. Jana Křtitele
 
Velké Albrechtice
742 29 Velké Albrechtice
Česká republika (CZ)
 
 
 

Přehled financování oprav kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích v letech 2001 - 2009

Příjmy

Příspěvek obce Velké Albrechtice 2 248 000 Kč
Příspěvek okresu a kraje 815 000 Kč
Římskokatolická farnost Velké Albrechtice 595 000 Kč
Příspěvek Ostravsko-opavského biskupství 520 000 Kč
Česko-německý fond budoucnosti 300 000 Kč
Příspěvek Ministerstva kultury 130 000 Kč
Dar německých rodáků 24 000 Kč
Půjčka 290 000 Kč
Celkem 4 922 000 Kč

Rok
2001 - 2004
2004
2005
2006
2007 - 2009
Druh opravy
Oprava věžičky kostela a oprava střechy kostela
Kanalizace
Ozvučení a EHS kostela
Oprava vnitřních omítek a výmalba kostela
Oprava venkovních omítek
celkem
Cena s DPH
1 803 500 Kč
200 000 Kč
179 000 Kč
337 000 Kč
2 402 500 Kč
4 922 000 Kč